Sveriges första ”Ål Galler”

  • dammlucka,
  • vattenpump
  • undervattensinstallation
  • bergsprängning

FOAB konstruerade och tillverkade Sveriges första ”Ål Galler” åt E.ON i samarbete med bland andra Olle Kalles från Karlstad universitet. Gallret i Ätrafors har under åren varit plats för många olika studier och mycket av kunskapen man idag har om ålens vandring är tack vare FOAB:s konstruktion i Ätrafors.