Undervattensarbeten

FOAB erbjuder tjänster inom undervattensarbeten så som inspektion av betong, luckor, grindar samt assistans vid montage och tätning av fångdammar.