Faunapassager

FlödesOptimering FOAB Sverige AB tillverkar, levererar och monterar faunapassager för att förbättra möjligheten för vandrande fisk att förflytta sig mellan havet och dess fortplantningsplatser. FOAB har bland annat konstruerat och levererat nedströmspassagen i Hedefors kraftstation.